top of page

Via Ferrata Valle - klatregebyr & utstyr

Storslagen, rein klatring i eit av Nord Europas mest spektakulære sva!

  • 15 minutter
  • 790 norske kroner
  • Nordibøvegen

Tjenestebeskrivelse

Opplev det majestetiske Nomelandsfjell i Valle, Setesdal! Start - sentrum: ein forholdsvis kort og enkel spasertur inn til fjellet. Gå over hengebrua som kryssar elva Otra, og videra gjennom fint kulturlandskap, tek av ved skilt til sti gjennom skogen og inn til fjellet. Begge alternativ har same startstad og fylgjer den same ruta ca. halvvegs opp i veggen. Siste halvdel av klatringa har brattare parti, med ulike ruter av forskjellige vanskelgheitsgradar. Når du kjem til topps, blir du beløna med ein mestringsfølelse og, vist du ynskjer, ein forfriskande dusj frå ei klippe eller ein dukkert i Fingredalstjørni, som ligg like ved. Nedstigninga går på sti til Honnevje raste- og badeplass. Stien går bratt nedover, ca. ein km. Valle sentrum ligger i gangavstand frå Honnevje. Utstyr kan hentast på Bensinstasjonen i Valle sentrum mellom 08-20. Les sikkerhetsinstruksen og betal klatreavgifta her. Påkrevd og godkjent sikkerheitsutstyr skal nyttast. All ferdsel i Nomelandsfjell er på eige ansvar! Vipps er og mogleg til 102061 (BRATT). Navn, dag & ca. starttid. Ynskjar dykk ein god tur opp! SIKKERHETSINNSTRUKS: Alle som med eller uten guide, alene eller som deltaker i ei gruppe, delta på aktiviteter i området og/eller i opplevelser i regi av Bratt Norge AS skal fylle ut og levere egenerklæring. Sikkerhetsregler (må leses, så undertegnes i skjema som kommer etter booking). Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæringen før du deltar på noen av aktvitetene regi av Bratt Norge AS. Vær sikker på at du har forstått innhold og følgene av sikkerhetsopplæringen. Spør hvis noe er uklart. Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter. Barn under 12 år har ingen adgang til aktviteter og opplevelser, som ikke tillbys og er spesialtilpasset barn. Du skal alltid ha på deg hjelm når du befinner deg i klatreløypa, i fjellveggen og i rammen av aktviteter, hvor dette anses som naturlig. Du skal alltid bruke sele, og den skaI til enhver tid sitte stramt. Vær sikker på at hjelmen er lukket og riktig justert. Foreta alltid kameratsjekk før klatring. Sikringsutstyret skal behandles med omhu. Er noe uklart, ta umiddelbart kontakt med instruktør/guide. Eventuelle skader, nestenulykker, feil og/eller mangler installasjoner meldes til ansvarlig personal. Bratt Norge sine klatreopplevelser er ikke tillatt for personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Ikke anbefalt for personer som har problemer med nakke/rygg/hjerte/lunge/høygravide.


Kommende økter


Kontaktinformasjon

  • Valle Sport AS, Nordibøvegen, Valle, Norge

    +47 90712265

    guide@brattnorge.no

bottom of page